Historie

Den 11. 0ktober 1980 blev Rebekkaloge nr. 74 Anne Hardenberg institueret i Haslev. Men forud for denne begivenhed var gået flere års forberedelser.

Allerede i begyndelsen af 70erne blev der i vor moderloge nr. 10 Birgitte Gjøe med hjemsted i Næstved tænkt på at danne en Rebekkaforening i Haslev. De damer fra Haslev som dengang søgte optagelse i Odd Fellow Ordenen blev indviet i Rebekka-loge nr. 10 Birgitte Gjøe i Næstved – her deltog de i logens møder to gange om måneden. Flere af de søstre blev grebet af ideen om dannelsen af en forening i Haslev med henblik på en kommende loge.

Inden foreningens start blev der ført forhandlinger med broderloge nr. 65 Morgen-
stjernens brødre om lov til at benytte deres logebygning til at holde møder i. Logens brødre var meget imødekommende og til stor hjælp.

Men foreningen skulle have et navn. Efter flere forslag blev man hurtigt enige om navnet Anne Hardenberg opkaldt efter kvinden, der fik Bregentved i morgengave og som gjorde meget for børn og unge.

16 søstre og 2 brødre søgte Storlogen om tilladelse til dannelse af en Rebekkafor-
ening i Haslev den 13. september 1976. Fire år efter så Rebekkaloge nr. 74 Anne Hardenberg dagens lys. I de fire år blev alt hvad en loge skal bruge skabt af en entusiastisk kreds. Der kræves meget før en loge kan fungere optimalt såvel af effekter som en sund økonomi. Samtidig skulle alle lære hinanden godt at kende, skabe en grobund for et fællesskab som skulle danne grundlaget for trivslen og det fremtidige arbejde.

6 søstre ansøgte Storlogen om fribrevet og den 11. oktober 1980 blev logen i Haslev institueret med et antal af 34 medlemmer - 33 søstre og 1 bror – i dag optages ingen brødre i søsterloger.

Dengang som nu yder logerne i Haslev en stor humanitær indsats i lokalområdet. Logerne indbyder årligt handicappede borgere til en julefest.Ved forskellige initiativer samles penge ind til humanitært arbejde. Søsterlogen har igennem flere år åbnet logen for en Julestue med salg af hjemmelavede juleting - adventskranse – juledekorationer m.v. til glæde for vort humanitære arbejde.

Uden fortid – ingen nutid og slet ingen fremtid. Søsterloge nr. 74 Anne Hardenberg, som det i dag hedder, bygger videre på det grundlag hvorpå det hele begyndte, men med en tilgang af nye søstre tilføjes nye tanker og ideer som gør logen og Odd Fellow Ordenen til en levende og fremadrettet organisation med rod i fremtiden.