Mandag den 9. september 2019 kl. 19:30

Gennemgang af mødeplanen.

Mandag den 16. september 2019 kl. 19:30

Informationsmøde

Torsdag den 19. september 2019

Torsdag den 19. september 2019 til

søndag den 22. september 2019

På besøg i venskabsloger i Island.

Mandag den 23. september 2019 kl. 19:30

Mødet aflyst

Mandag den 30. september 2019 kl. 19:30

Afdøde søstre mindes

Ordensindlæg v. storrepræsentant.

Mandag den 14. oktober 2019 kl. 19:30

Nedlæggelse af krans kl 19.15

Stiftelsdag fejres

Gæster fra søsterloge nr. 10 Birgitte Gjøe og Søsterloge nr. 81 Gratia

Underholdning.

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 19:30

Referat fra halvårsmødet v. storrepræsentant.,

Referat fra Landsovermestermødet v. søster Undermester.

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19:00

Kirkekoncert i Haslev Kirke.

Mandag den 11. november 2019 kl. 19:30

Fremlæggelse af budget 2020 ( sendt på mail)

Referat fra distriktsudvalgsmødet v. storrepræsentant.

Sandhedsgrad til 2 søstre  Lang kjole  indlæg fra Etisk udvalg

Søndag den 24. november 2019 kl. 12:00

kl.12.00 - 15.00  Julestue

Mandag den 25. november 2019 kl. 19:30

Godkendelse af budget. Ordensindlæg

evt. indvielse  Lang kjole   indlæg fra Etisk udvalg

Lørdag den 30. november 2019 kl. 13:30

Lørdag den 30. novemver kl 13.30 - 18.30 Julefest for ældre/handicappede borgere

fælles med broderloge nr. 65 Morgenstjernen

Søndag den 8. december 2019

.kl 14.00 -16,30

Juletræsfest. fælles med broderloge nr. 65 Morgenstjernen

Mandag den 9. december 2019 kl. 19:30

Julestemning.

Aften med ledsager.

Underholdning.

Mandag den 13. januar 2020 kl. 19:30

Gennemgang af mødeplan.

Udvalgsberetning.,

Nytårsloge.